Zapisnik seje upravnega odbora Društva vinogradnikov Semič - 12.11.2009 PDF natisni E-pošta
Prispeval Dušan Kofalt   
Ponedeljek, 30 November 2009 09:55
Datum: 12.11.2009, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Semič

Prisotni: Kofalt Dušan, Mihelčič Miha, Simonič Jernej, Plut Stanislav, Malnarič Marko, Kambič Robert, Juntez Božo, Pašič Božo, Saje Branko, Novina Franc, Cesar Slavo, Pavše Polde, Simonič, Movern Franc, Malnarič Samuel, Pečavar Martin

Dnevni Red
 1. Finančno poročilo stanja na računu na dan 12.11.2009
 2. Tekoče zadeve:
  1. načrti:
   1. i.      izdaja koledarjev za leto 2010
   2. ii.      priprava silvestrovanja
   3. iii.      pobiranje članarine 2010
   4. iv.      degustacijski tečaj
   5. v.      pridobivanje sponzorskih sredstev
 3. za urediti:
  1. i.      podpisniki za dvig, polog ali plačilo na banki
 4. napredek:
  1. i.      trženje vina »Šokec« tudi med vikendi
 5. dolgovi:
  1. i.      nepobrana članarina
  2. Ocenjevalna lestvica:
   1. razlogi za spremembo in utemeljitev
Po ugotovitvi sklepčnosti, se je sestanek pričel.

Ad 1: Finančno poročilo je podal blagajnik, Jernej Simonič.

Ad 2ai: Koledarji bodo natisnjeni do 11. decembra 2009 (Kofalt – Vidmar Thomas)

Ad 2aii: Silvestrovanje bo potekalo pri najugodnejšem ponudniku. Preveri se cene in proste termine pri Absec, Plut, Malenšek, Cerjanec in Pezdirec. Silvestrovanje bo potekalo 09.01.2010. (Kofalt)

Ad 2aiii: Pobiranje članarine bo letos potekalo v decembru, višina članarine znaša 10€. Na sestanku s pobiralci predsednik razdeli koledarje in poudari resnost pobiranja. Pobiranje članarine se začne 14.12. in konča najkasneje do 28.12.2009. Dopolnjen spisek članov društva tajnik (Miha Mihelčič) ažurira in število predstavi na občnem zboru.

Ad 2aiv: Termin degustacijskega tečaja je potrjen od 12. do 19. januarja 2010. Ker je veliko povpraševanje po tečaju za stekleničenje, se obenem z obvestilom za degustacijski tečaj, pošlje še informacija o tečaju za stekleničenje.

Ad 2av: Za pridobivanje sponzorskih sredstev bo potreben individualni pristop in to pred večjimi dogodki.

Ad 2b: Na banki je potrebno razrešiti dosedanje podpisnike in pooblastiti za dvigovanje sredstev blagajnika in predsednika društva (Kofalt Dušan, Simonič Jernej).

Ad 2c: V kleti bo potekala prodaja vina vsako tretjo soboto v mesecu, ko poteka na Štefanovem trgu sejem. Enako se bo vino prodajalo ob nedeljah dopoldne. Vino bo prodajal Novina Franci. Kletar še vedno ostaja Marko Malnarič, ki je odgovoren za kvaliteto vina. Prodaja se začne šele po spremembi statuta društva.

Ad 2d: Za leto 2009 v nekaterih vaseh ni bila pobrana članarina. Za to je kriv član društva, ki je zadolžen za pobiranje članarine v teh vaseh, saj je s tem oškodoval društvo za finančna sredstva, obenem pa tudi nimamo točnega podatka o številu članov v teh vaseh. Članarino mora vsekakor pobirati zaupanja vreden človek, ki svojo nalogo korektno in natančno opravi.

Ad 3:
Letos smo že 23. ocenjevali mlada vina v Semiču. Degustacija se tradicionalno organizira kmalu po trgatvi – kakšen mesec ali mesec in pol - ko je vino še mlado. V društvu vinogradnikov Semič je včlanjeno približno 300 članov in večina med njimi prinese vino na ocenitev. Ocenjujemo pa tudi vina vinogradnikov iz Črnomlja, Metlike ali iz ostalih regij. Ker poteka ocenjevanje v Semiču tako hitro po trgatvi, je to odlična priložnost odkriti napake ali bolezni vin že v začetnem stadiju. V tej zgodnji fazi se nepravilnosti na dokaj enostaven in lahek način odpravijo, tako da kasneje skozi celo leto lahko uživamo v odlični kapljici.
Letos so imele tri komisije veliko dela s 400 vzorci vin. Ocenjevali so v skladu s pravilnikom o ocenjevanju vin, ki ga je sprejel Upravni odbor Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 1.4. 2009. Na podoben način ocenjujejo vina tudi v Črnomlju in v Metliki.
Ocenjevanje v Semiču je zadnjih nekaj let izgubljalo veljavo. Lestvica odličij (veliko zlato, zlato, srebrno) je bila namreč postavljena tako nizko, da je večina vzorcev prejelo veliko zlato in zlato odličje (srebrnih skoraj ni bilo). S količino velikih zlatih odličij njihov lesk bledi. In kljub trdemu in kvalitetnemu delu degustacijskih komisij, so bila nato vina po odličjih spet rangirana v isti koš.
Na letošnjem ocenjevanju vin, sem se kot predsednik društva vinogradnikov Semič, ob posvetovanju z nekaterimi člani upravnega odbora in ob posvetovanju z gospodom Samom Hudoklinom, ki je bil predsednik ene od degustacijskih komisij na ocenjevanju, odločil, da rangiramo odličja podobno kot to predpisuje zgoraj omenjeni pravilnik, še vedno mileje kot v Črnomlju ali Metliki a malo strožje kot je bila v Semiču navada. Kvaliteta vin se iz leta v leto dviguje, kar je cilj delovanja društva vinogradnikov Semič. A ne smemo zaspati na lovorikah, ne smemo obtičati na mestu. Zopet moramo dvigniti renome ocenjevanja v Semiču, da bodo rezultati primerljivi ostalim ocenjevanjem.
Kot predsednik društva sem včasih primoran sprejeti hitre odločitve in vedno ni časa sklicati celotnega upravnega odbora (ki šteje 30 članov), da bi potrdili odločitev. Ker pa se zavedam odgovornosti, odločitve vedno pretehtam z vsaj enim predstavnikom stroke in s kar največ člani upravnega odbora. Za sprejetimi odločitvami vedno stojim in sem jih pripravljen zagovarjati pred nadzornim odborom, kakor tudi pred upravnim odborom ali celotnim občnim zborom društva vinogradnikov Semič. Društvo vodim transparentno in v dobro vseh, še tako majhnih vinogradnikov. In vem, da je našim članom pomembnejša kakovost ocenjenega vina kakor pa barva odličja. Seveda pa jim še vedno ostane ocenjevanje v Črnomlju, Metliki ali katerem drugem kraju, ki bo semiško ocenjevanje potrdilo ali ovrglo.
Še enkrat se vsem članom društva, ki so mi pomagali organizirati pobiranje vzorcev, degustacijo in podelitev priznanj in plaket, najlepše zahvaljujem. Verjamem, da bomo v dobro društva organizirali še veliko podobnih prireditev, ki bodo kakovost semiških vin še dvignila. Prva od takšnih priložnosti bo že v januarju, ko v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, prirejamo degustacijski tečaj.

Prenesi izvirni zapisnik.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 30 November 2009 10:25